Προϊόντα

Επισκευή & Ενίσχυση <br/>σκυροδέματος

Επισκευή & Ενίσχυση
σκυροδέματος
EMACO FORMULA TIXO

Τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, περιορισμένης διόγκωσης, κατάλληλο για επισκευές σκυροδέματος πάχους από 1 έως 5 cm. Για πάχη από 3 έως 5cm απαιτείται η τοποθέτηση δομικού πλέγματος.


Σχετικά Έντυπα
Πλήρης Περιγραφή

EMACO NanoCrete AP

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσεως, ενεργό προστατευτικό αστάρι οπλισμού σκυροδέματος


Σχετικά Έγγραφα
Πλήρης Περιγραφή

EMACO NanoCrete FC

Ταχείας πήξης, λεπτόκοκκο κονίαμα, τροποποιημένου πολυμερούς, για εξομάλυνση και φινιρίσματα.

Σχετικά Έντυπα
Πλήρης Περιγραφή

EMACO NanoCrete R2

Γενικής χρήσεως επισκευαστικό κονίαμα και κονίαμα εξομάλυνσης,  ταχείας πήξης, τροποποιημένου πολυμερούς, ενισχυμένο με ίνες


Σχετικά Έντυπα
Πλήρης Περιγραφή

EMACO NanoCrete R4 Fluid

Ρευστό, μη συρρικνούμενο κονίαμα ενός συστατικού, υψηλών αντοχών και υψηλού μέτρου ελαστικότητας, ενισχυμένο με ίνες, για δομικές επισκευές.


Σχετικά Έντυπα
Πλήρης Περιγραφή

EMACO NanoCrete R4

Ενός συστατικού, εξαιρετικά υψηλής αντοχής, μη συρρικνούμενο κονίαμα, ενισχυμένο με ίνες, για δομικές επισκευές


Σχετικά Έντυπα
Πλήρης Περιγραφή

EMACO S33

Διογκούμενο, έτοιμο για χρήση, χυτό, τσιμεντοειδές κονίαμα, κατάλληλο για αγκυρώσεις ακριβείας μεγάλου πάχου


Σχετικά Έντυπα
Πλήρης Περιγραφή

EMACO S55

Διογκούμενο, έτοιμο για χρήση, χυτό, τσιμεντοειδές κονίαμα, για αγκυρώσεις ακριβείας μερικών εκατοστών


Σχετικά Έντυπα
Πλήρης Περιγραφή

CONCRESIVE FLUIDO

Δυο συστατικών ρευστή εποξειδική ρητίνη συγκόλλησης, χωρίς διαλύτες, κατάλληλη για στερεώσεις, κατασκευαστικούς αρμούς και αγκυρώσεις.


Σχετικά Έντυπα
Πλήρης Περιγραφή

CONCRESIVE PASTA

Δυο συστατικών, εποξειδική πάστα πολλαπλής χρήσης, άνευ διαλύτη


Σχετικά Έντυπα
Πλήρης Περιγραφή

EMACO FAST FIBRE

Ταχύπηκτο, προαναμεμιγμένο κονίαμα σε σάκους, πολύ υψηλής πλαστιμότητας, ενισχυμένο με μεταλλικές άκαμπτες ίνες και βάση ένα ειδικό ποζολανικό συνδετικό. Είναι κατάλληλο για δομικές επισκευές στοιχείων σκυροδέματος που υπόκεινται σε κρούσεις και για πάχος επισκευής με χύτευση από 1 έως 15 cm


Σχετικά Έντυπα
Πλήρης Περιγραφή

EMACO FAST TIXO

Ταχύπηκτο, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό κονίαμα, για εφαρμογή σε θερμοκρασίες ακόμα και στους -10°C. Είναι κατάλληλο για επισκευή και στερέωση στοιχείων σκυροδέματος, με πάχη εφαρμογής από 10 έως 150 mm


Σχετικά Έντυπα
Πλήρης Περιγραφή

EMACO NanoCrete FC Rasante

Λεπτόκοκκο κονίαμα εξομάλυνσης για πάχη εφαρμογής από 1έως 5 mm, με τροποποιημένα πολυμερή και βάση την τεχνολογία PWS. Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες σκυροδέματος και σοβά.


Σχετικά Έντυπα
Πλήρης Περιγραφή

EMACO R4 EASY

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, κατάλληλο για δομικές επισκευές σκυροδέματος πάχους από 10 έως 50mm


Σχετικά Έντυπα
Πλήρης Περιγραφή