Προϊόντα

Υλικά Αρμών

Υλικά Αρμών
WATERSTOPS

WATERSTOPS
Τα PVC – EPDM – TPE Waterstop χρησιμοποιούνται για την στεγανοποίηση αρμών διαστολής και διακοπής εργασίας στις κατασκευές όπου υπάρχει κίνδυνος εισρροής υδάτων, όπως τούνελ, στεγανολεκάνες, αρδευτικά κανάλια, πισίνες και υπόγειες κατασκευές.

Σχετικά Έντυπα
waterstop.pdf

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

Υπό Ενημέρωση

ΜΑΣΤΙΧΕΣ

HYPERSEAL
Το HYPERSEAL-25LM® είναι πολυουρεθανική μαστίχα ενός συστατικού, η οποία πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μια ισχυρή αλλά εξαιρετικά ελαστική μαστίχα, χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Εφαρμόζεται εύκολα σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιακών μεταβολών. Είναι κατάλληλη για κάθετους και οριζόντιους αρμούς.

Σχετικά Έντυπα
hyperseal.pdf

Ασφαλτικές μαστίχες

MASTICGUM No1
Το MasticGum Νο1 είναι ασφαλτική μαστίχη ενός συστατικού. Παρασκευάζεται από άσφαλτο σε συνδιασμό με ελαστομερή πολυμερή ίνες, ειδικά πρόσθετα, πληρωτικά υλικά και μικρό ποσοστό οργανικού διαλύτη.
Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του διαλύτη δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά.
Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

MASTICGUM No2
Το MASTICGUM No2 είναι ασφαλτική μαστίχη ενός συστατικού. Παρασκευάζεται από άσφαλτο σε συνδιασμό με ελαστομερή πολυμερή, ειδικά πρόσθετα, πληρωτικά υλικά και μικρό ποσοστό οργανικού διαλύτη.
Η επιφάνεια που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του διαλύτη δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά.
Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

Σχετικά Έντυπα
MasticGum1.pdf
MasticGum2.pdf