Προϊόντα

Υγρομόνωση

Υγρομόνωση
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ

MasterSeal 581 (πρώην THOROSEAL)
Στεγανοποιητική επίστρωση, τσιμεντοειδούς βάσης, για κατασκευές από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία.

Σχετικά Έντυπα
MasterSeal_581.pdf


MasterSeal 600 (πρώην THORO ACRYL 60)
Ακρυλικό γαλάκτωμα για τη βελτίωση των ιδιοτήτων του MasterSeal 581 και των τσιμεντοκονιών.

Σχετικά Έντυπα
MasterSeal_600.pdf


MasterSeal 545 (πρώην THOROSEAL FX 110)
Δυο συστατικών, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένη με πολυμερή, κατάλληλη για στοιχεία και κατασκευές από σκυρόδεμα και τοιχοποιία.

Σχετικά Έντυπα
MasterSeal_545.pdfMasterSeal 590 (πρώην WATERPLUG)
Ταχύπηκτο κονίαμα για σφράγιση ενεργών διαρροών νερού σε σκυρόδεμα ή
τοιχοποιϊα.

Σχετικά Έντυπα
MasterSeal_590.pdf


MasterSeal 6100FX
Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του
σκυροδέματος.

Σχετικά Έντυπα
MasterSeal_6100.pdf

ΣΙΛΑΝΙΟΥ

MasterProtect H 303 (πρώην THORO ENVIROSEAL 20)
Υδαταπωθητικό, διάφανο υλικό, αλκυλο-αλκοξυσιλανικής βάσεως, για την
προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα

Σχετικά Έντυπα
MasterProtectH303.pdfMasterProtect H 321 (πρώην THORO ENVIROSEAL B)
Υδαταπωθητικό, διάφανο υλικό, σιλανικής/σιλοξανικής βάσεως, για την προστασία επιφανειών τοιχοποιίας και ορυκτών σοβάδων

Σχετικά Έντυπα
MasterProtectH321.pdf

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ

HYPERDESMO CLASSIC
Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Σχετικά Έντυπα
hyperdesmo_classic.pdfHYPERDESMO LV
Υλικό πολυουρεθανικής βάσεως, χαμηλού ιξώδους για στεγάνωση & προστασία.

Σχετικά Έντυπα
hyperdesmo_lv.pdfHYPERDESMO 750
One component, high elasticity, polyurethane liquid membrane for flashing and seamless waterproofing.

Σχετικά Έντυπα
hyperdesmo_750.pdfHYPERDESMO 2K-W

Υλικό ∆ύο Συστατικών, Χωρίς ∆ιαλύτη, Θιξοτροπικό, Πολυουρεθανικής
Βάσεως, για Στεγάνωση & Προστασία ∆εξαμενών.

Σχετικά Έντυπα
hyperdesmo-2k-w.pdf

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΥ

HYPERDESMO PB-1K
Υλικό ενός συστατικού, θιξοτροπικό, πολυουρεθάνης - ασφάλτου, για στεγάνωση & προστασία.

Σχετικά Έντυπα
hyperdesmo_pb_1k.pdfHYPERDESMO PB-2K
Υλικό 2 συστατικών - 1:1, πολυουρεθάνη (A) : άσφαλτος (B), κατά όγκο - για στεγάνωση & προστασία.

Σχετικά Έντυπα
hyperdesmo-pb-2k.pdf

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ

EXTRACOAT
Το EXTRACOAT είναι ασφαλτικό υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα καφέ χρώματος σε μορφή πολτού. Παρασκευάζεται από άσφαλτο και νερό σε συνδιασμό με ειδικά πρόσθετα. Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του νερού δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

Σχετικά Έντυπα
Extracoat.pdf

EXTRACOAT RUBBER
Το EXTRACOAT RUBBER είναι ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλτικό υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα καφέ χρώματος. Παρασκευάζεται από άσφαλτο και νερό σε συνδυασμό με ρητίνες και ειδικά πρόσθετα.Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του νερού παρουσιάζει εξαιρετική ελαστικότητα και δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις καθώς και από διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

Σχετικά Έντυπα
ExtracoatRubber.pdf

AVIPAST
Το AVIPAST είναι στεγανωτικό υλικό ασφαλτικής βάσης σε μορφή πάστας. Είναι υδατοδιαλυτό, δεν μυρίζει, δεν καίγεται και δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες. Το AVIPAST έχει πιστοποιηθεί από το κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων της Δ.Ε.Η. με βάση τα διεθνή πρότυπα ASTM D 2939/98, ASTM D 95 και ASTM D 1227/95

Σχετικά Έντυπα
AVIPAST.pdf

AVIPAST RUBBER
Το AVIPAST RUBBER είναι ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα. Αποτελείται από άσφαλτο, LATEX, ειδικά πρόσθετα και νερό. Έχει μορφή πάστας, δεν μυρίζει, δεν καίγεται και δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες. Είναι υψηλών απαιτήσεων στεγανωτικό υλικό με άριστη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά. Το υψηλό ιξώδες του επιτρέπει την γεφύρωση όλων των τριχοειδών ρηγματώσεων ενώ λόγω της ελαστικότητάς του παρακολουθεί όλες τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος. Έχει ελεχθεί από το κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων της Δ.Ε.Η. με βάση τα διεθνή πρότυπα ASTM D 2939/98, ASTM D 95 και ASTM D 1227/95.

Σχετικά Έντυπα
AVIPAST RUBBER.pdf

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ELASTOLAC
Το ELASTOLAC είναι ελαστομερές ασφαλτικό βερνίκι με βάση άσφαλτο διυλιστηρίου συνθετικά ελαστικά, διαλύτες και ειδικά πρόσθετα. Είναι το κατάλληλο προϊόν για τη στεγάνωση και προστασία επιφανειών, παλαιών υγρομονώσεων αλλά και σαν αστάρι για νέα συστήματα υγρομόνωσης με ασφαλτικές μεμβράνες.
Η μεμβράνη που σχηματίζεται μετά την εφαρμογή και το στέγνωμα του ELASTOLAC παραμένει ελαστική με την πάροδο του χρόνου και επιδεικνύει ιδιαίτερα καλή αντοχή στις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας τις συστολοδιαστολές κλπ. Δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Δέν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή

Σχετικά Έντυπα
Elastolac.pdf

EXTRALAC PRIMER

Σχετικά Έντυπα
ExtralacPrimer.pdf

AREXOL LAC
Το AREXOL LAC είναι στεγανωτικό προϊόν ασφαλτικής βάσης ενός συστατικού. Αποτελείται από οξειδωμένη άσφαλτο (85/25) διαλυμένη σε αρωματικούς διαλύτες. Στην τελική του μορφή (στερεή) σχηματίζει γυαλιστερό φιλμ, αδιαπέραστο από το νερό και πολύ καλά συγκολλημένο σε όλες τις δομικές επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό σε αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα. Προσβάλλεται από οργανικούς διαλύτες. Έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από το Κ.Ε.ΔΕ σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D 41.

Σχετικά Έντυπα
AREXOL LAC.pdf

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

EUROGUM
Η ασφαλτική μεμβράνη EUROGUM είναι πλαστομερής στεγανωτική μεμβράνη της οποίας το ασφαλτικό μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή (IPP, APP). Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό μη υφαντό πολυεστέρα (P) ή υαλοπίλημα (V) και σαν άνω επικάλυψη ορυκτή ψηφίδα (Μ) φυσικού γκρί χρώματος, χρωματιστή ψηφίδα (λευκή, κόκκινη, πράσινη) ή τάλκ (Τ). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαλαζιακή άμμος, ή φίλμ πολυαιθυλενίου. Η κάτω επιφάνεια σε όλους τους τύπους της μεμβράνης EUROGUM καλύπτεται από φίλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου. Ένα περιθώριο πλάτους 10cm αφήνεται ελεύθερο από ψηφίδα για να δημιουργηθεί η ένωση με το διπλανό φύλλο. Αυτή η περιοχή καλύπτεται από ειδικό πλαστικό φίλμ το οποίο εμποδίζει το ρολό να κολλήσει μεταξύ του, ενώ λιώνει εύκολα όταν εκτίθεται στη φλόγα του φλογίστρου

Σχετικά Έντυπα
Eurogum.zip

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

EURODIEN
Η ασφαλτική μεμβράνη EURODIEN είναι ελαστομερής στεγανωτική μεμβράνη υψηλής ποιότητας της οποίας το ασφαλτικό μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και ελαστομερή (SBS). Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό μη υφαντό πολυεστέρα (P), ή υαλοπίλημα (V) και σαν άνω επικάλυψη φίλμ πολυαιθυλενίου (F), φύλλο αλουμινίου (ALU) , ορυκτή ψηφίδα (Μ) φυσικού γκρι χρώματος ή χρωματιστή ψηφίδα (λευκή, κόκκινη, πράσινη). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαλαζιακή άμμος, ή τάλκ. Η κάτω επιφάνεια σε όλους τους τύπους της μεμβράνης EURODIEN καλύπτεται από φιλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου. Ένα περιθώριο πλάτους 10cm αφήνεται ελεύθερο από ψηφίδα , ή αλουμίνιο για να δημιουργηθεί η ένωση με το διπλανό φύλλο. Αυτή η περιοχή καλύπτεται από ειδικό πλαστικό φίλμ το οποίο εμποδίζει το ρολό να κολλήσει μεταξύ του , ενώ λιώνει εύκολα όταν εκτίθεται στη φλόγα φλογίστρου.

Σχετικά Έντυπα
Eurodien.zip

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ TPO

MULTIPLAN TPO
Οι μεμβράνες Multiplan TPO είναι ενισχυμένες στεγανωτικές μεμβράνες με βάση την πολυ-ολεφίνη, σχεδιασμένες να παρέχουν τέλεια υγρομόνωση σε όλες τις στέγες που είναι εκτεθειμένες σε ισχυρές ανεμοπιέσεις και προσβάλονται άμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία

Σχετικά Έντυπα
Multiplan_TPO_Data_Sheet.pdf

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC

MULTIPLAN FG
Οι μεμβράνες Multiplan FG από μαλακό PVC είναι στεγανωτικές μεμβράνες ενισχυμένες με πολυεστέρα, και είναι ειδικά σχεδιασμένες για εφαρμογή σε όλους τους τύπους στεγών που είναι εκτεθειμένες σε αντίξοες ατμοσφαιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία.

MULTIPLAN BA
Οι μεμβράνες Multiplan ΒΑ από μαλακό PVC είναι στεγανωτικές μεμβράνες ΜΗ ανθεκτικές στην ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς οπλισμό, για χρήση σε θεμελιώσεις και λοιπές προστατευμένες στεγανοποιήσεις.

MULTIPLAN BA-Τ
Οι γεωμεμβράνες Multiplan ΒΑ-Τ από εύκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P) είναι στεγανωτικές μεμβράνες αντιριζικές, που φέρουν έγχρωμο signal layer ειδικά σχεδιασμένες για εφαρμογές στεγάνωσης τούνελ και συστημάτων προστασίας και αποθήκευσης σε υπόγειες κατασκευές.

MULTIPLAN MAVISU
Οι μεμβράνες Multiplan MAVISU, είναι στεγανωτικές μεμβράνες από εύκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) κατάλληλες για εφαρμογές σε επαφή με πόσιμο νερό.

Σχετικά Έντυπα
DOP pvc BAT.pdf
MAVSU DATA SHEET.pdf
Multiplan BA Product Data Sheet.pdf
MULTIPLAN BA T TDS.pdf
Multiplan CE cert EN 13491.pdf
MULTIPLAN MAVISU MSDS VERSION 06.2011.pdf

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ HDPE

KRITIFLEX
Οι μεμβράνες KRITIFLEX είναι στεγανωτικές μεμβράνες υψηλής πυκνότητας πολύ-αιθυλενίου (HDPE) με υψηλή αντοχή εφελκυσμού, κατάλληλες για στεγανώσεις λιμνοδεξαμενών, μονώσεων χημικών εργοστασίων, σταθμών πετρελαιοειδών καθώς και ορυχείων χάρη στην μεγάλη αντοχή τους στα χημικά.

Σχετικά Έντυπα
Accompanying document HDPE-0.5mm.pdf
Accompanying document HDPE-0.75mm.pdf
Accompanying document HDPE-0.93mm.pdf
Accompanying document HDPE-1.0mm.pdf
Accompanying document HDPE-1.5mm.pdf
Accompanying document HDPE-2.0mm.pdf
Accompanying document HDPE-2.5mm.pdf
certificate_4479-KRITIFLEX 6070.pdf
KRITIFLEX_6070_CHEMICAL_RESISTANCE_TABLE.pdf
PDS HDPE.PDF

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ

PETROFLEX
Η ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών PETROFLEX είναι στεγανωτική μεμβράνη το μίγμα της οποίας αποτελείται από οξειδωμένη άσφαλτο. Η μεμβράνη είναι οπλισμένη με πλέγμα πολυπροπυλενίου 100gr/m² και οι δύο επιφάνειες της μεμβράνης επικαλύπτονται από λεπτό φιλμ πολυπροπυλενίου

Σχετικά Έντυπα
Petroflex.pdf